Atelier Rheingold - Rotterdamse Academie van Bouwkunst en de Universiteit Wuppertal

Doel van het Atelier was om binnen de context van een grotere samenhang een gebied te definiëren en te bewerken dat door een voorgestelde transformatie beter onderdeel van de toekomst van het stroomgebied kan worden. Hiervoor zijn ruimtelijk-strategische ingrepen ontwikkeld worden die de logica van de stroom als uitgangspunt hebben. Vraagstukken zoals watermanagement, complexe stad – land – relaties en benutten van de biografie van de stroom en de dynamiek van de metropolitane gebieden stonden hierbij centraal.In een eerste stap wordt degrote context van de rijn en het stroomgebied als geheel geanalyserd.

De BIGGER PICTURE is basis voor de latere ZOOM IN.  De bedoeling is grip op de schaal, de structuur en de interne logica van de rijn te krijgen. Hierbij lag de focus op volgende facetten. 

  • Water
  • Landschap en topografie
  • Ecologie en natuur
  • Infrastructuur
  • Verstedelijking en bevolking
  • Cultuurhistorie
  • Economie
  • Tourisme en recreatie
Share on Facebook Share on twitter Email

Comments

login or sign up to comment...

Contact person

Matthias Rottmann
dzh.cgn@gmail.com